Vizyon & Misyon

Vizyon

 

  •     Çocuklarımızın gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programları, bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve çocukların eğitiminde aile desteğinin önemine inanan, bireyi merkez alan, güvenilir duruşu olan bir kurumdur Ne yaptığını bilen eğitimli bir milletin, anaokulu çağında ki aldığı gerçek ve temel eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden bilgi çağının önemini bilerek, bilgi, beceri ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak kendi arasında da iletişimi çok güçlü bir kurum olmak adına çalışmaktayız.

Misyon

 

  •      Günümüz çağının gereksinimlerine uygun bir hizmet sunarak,  yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımızın değişim ve gelişim sürecine inanmalarını sağlayarak, çalışanlarımızın birbirine saygılı, hizmet alanlarının bilincinde, yetenek ve değerlerini bilerek, ilgili, davranışlarında tutarlı  ve bilinçli bir ekip halinde hizmet verebilmesini sağlamaktır.  Lider çocuk anaokulu olarak biz, hızlı bir şekilde değişen dünyada potansiyelini maksimum derecede kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, duygu, davranış bakımından tutarlı,  beden, zihin, ruh ve sosyallik bakımdan sağlıklı, çevresiyle barışık, kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilecekleri ortamlar sunmaktır. Milli, ahlaki ve insani değerleri tanıyarak davranabilecekleri ortamları hazırlamaktır. Çocuklarımızın doğal bir ortamda, özgüveni gelişmiş, ne istediğini bilen, ve yabancı dili iyi kullanabilen, dürüst, sevecen birer bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

  •      Öğrencilerin, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlamaktır.

 

  •      Öğrencilerin, disiplin duygusu ve bireylere saygısı gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek, paylaşmayı seven, kendini özgürce ifade edebilen, sorumluluklarını ve kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı göstererek haraket eden, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, aile içi davranışlara karşı uyumlu, doğayı koruyan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven bireyler yetiştirmektir.

 

  •      Öğrencilerin, sağlıklı, açık fikirli, araştıran, soru soran ve sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş,  arkadaşları ile işbirliği içinde olabilen, cesaretli ve kendisini kendi başına ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

 

 

.