Bilişsel Etkinlikler

Amacımız; Çocukların öğrenme faaliyetlerinde kazanacakları bilgi ve becerileri ile çocukların bilişsel gelişim özelliklerine göre uygun etkinlikler hazırlayarak , çocuğun bilişsel gelişimini destekleyecek şekilde düzenlemektir. Bilişsel gelişimle ilgili bazı kavramlar ise;

     -Yetenek

     - Algı

    - Dikkat

    -Kavram oluşturma

   - Akıl yürütme ve problem çözme

    - Yaratıcılık

.