Sanat Etkinliklerimiz

Sanat etkinlikleri işlenen üniteye paralel olarak yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliktir.Sanat etkinliğinin uygulanmasında önemli olan sonuç değil , kullanılan doğru yöntemlerdir. Bu nedenle yaratıcılığını daha iyi sergileyebilmeleri için çocuklara;

-Yeterli zaman

-Rahat çalışma yapabilecekleri genişlikte ortam

-Yaş  gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun araç gereçler sunulmalıdır.

Böylelikle çocuk yaratıcılığını kullanarak , sorun çözme sosyal ilişkiler kurma deneyimini yaşar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimlerine katkı sağlanır onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır.

.